فراموشی کلمه عبور

Lion Royal Casino


برای استفاده از بازیابی کلمه عبور می توانید از روش های زیر استفاده نمایید.

1- مراجعه به ساپورت تلگرام وارسال نام کاربری و شماره کارت های ثبت شده.

2- ارسال یک ایمیل حاوی نام کاربری، نام واقعی و شماره کارت های ثبت شده در سایت به آدرس [email protected]


در هر دو صورت رمز جدید برای شما به ایمیل ثبت شده شما در سایت ارسال میگردد